10:09 ICT Thứ sáu, 19/10/2018

Danh mục chính

Quảng cáo

Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 183

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10052

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 880581

Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính

Các mẫu đơn của học sinh

Thứ ba - 05/09/2017 16:56
Mẫu đơn dành cho học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Mẫu 1
                                                                     Nghĩa Hưng, ngày ...  tháng. .. năm 20...
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
 
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông
Tên em là:…………………….                                           Ngày sinh:…………………
Giới tính:……………
Họ tên cha:…………………….. Nghề nghiệp:……………………..Số ĐT:……………..
Họ tên mẹ:……………………….Nghề nghiệp:……………………..Số ĐT:…………
Chỗ ở hiện tại: xóm…… xã…………..              huyện……………………
Là học sinh lớp:……. Năm học ………………
Thầy ( cô) chủ nhiệm:…………………………
(Đối với HS đã ra trường: là HS khóa……………., lớp 12 thầy (cô) chủ nhiệm:…………)
Em xin trình bày với nhà trường một việc như sau:
( trình bày nguyện vọng rút hồ sơ để chuyển trường hoặc rút hồ sơ đi học nghề hoặc đã học xong lớp 12 rút hồ sơ đi học ĐH, CĐ, TCCN hoặc rút hồ sơ xin thôi học)
Vậy em làm đơn này đề nghị với Ban giám hiệu cho em được rút hồ sơ.
Em xin chân thành cảm ơn !
Người làm đơn
( ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến của BGH
 
Lưu ý: - Đơn (đối với HS chưa tốt nghiệp) phải có xác nhận của GVCN, thủ quỹ là đã nộp đủ các khoản tiền, chữ ký BGH.
-         Nếu cha mẹ lấy thay phải xuất trình CMT nhân dân hoặc phô tô sổ hộ khẩu.
-         Nếu chuyển trường phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Mẫu 2
                                                                     Nghĩa Hưng, ngày ...  tháng. .. năm 20...
 
ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ
 
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông
Tên em là:…………………….                                           Ngày sinh:…………………
Giới tính:……………
Họ tên cha:…………………….. Nghề nghiệp:……………………..Số ĐT:……………..
Họ tên mẹ:……………………….Nghề nghiệp:……………………..Số ĐT:…………
Chỗ ở hiện tại: xóm…… xã…………..              huyện……………………
Là học sinh lớp:……. Năm học ………………
Thầy ( cô) chủ nhiệm:…………………………
(Đối với HS đã ra trường: là HS khóa……………., lớp 12 thầy (cô) chủ nhiệm:…………)
Em xin trình bày với nhà trường một việc như sau:
( trình bày nguyện vọng rút hồ sơ để chuyển trường hoặc rút hồ sơ đi học nghề hoặc đã học xong lớp 12 rút hồ sơ đi học ĐH, CĐ, TCCN hoặc rút hồ sơ xin thôi học)
Vậy em làm đơn này đề nghị với Ban giám hiệu cho em được rút hồ sơ.
Em xin chân thành cảm ơn !
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến của BGH
 
Lưu ý: - Đơn ( đối với HS chưa tốt nghiệp) phải có xác nhận của GVCN, thủ quỹ là đã nộp đủ các khoản tiền, chữ ký BGH.
-         Nếu cha mẹ lấy thay phải xuất trình CMT nhân dân hoặc phô tô sổ hộ khẩu.
-         Nếu chuyển trường phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu 3
Nghĩa Hưng, ngày… tháng…. năm 201…
 
ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
 
Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông
Tên em là:…………………………… ngày sinh:………………………..Giới tính:…
Họ tên cha:…………………………….. nghề nghiệp:……………..
Họ tên mẹ:………………………………..nghề nghiệp:………………….
Số điện thoại cha, mẹ:…………………
Chỗ ở hiện tại: xóm……………. Xã……………………… huyện…………………
Hiện em đang học lớp…… … năm học 20… - 20….   Trường THPT Trần Nhân Tông.
Thầy cô chủ nhiệm:………………………..
Em xin trình bày với nhà trường một việc như sau:
( trình bày hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn hoặc ốm phải nghỉ chữa bệnh, lý do khác…)
Em viết đơn này xin được nghỉ học và xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho em, đến năm học 20…  -20… em sẽ học tiếp.
Em xin chân thành cảm ơn./.
 
Ý kiến của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
Ý kiến của BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nghĩa Hưng, ngày… tháng…. năm 201…
Mẫu 4
ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
 
Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông
                 Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định
Tên em là:…………………………… ngày sinh:………………………Giới tính:…....
Họ tên cha:…………………………….. nghề nghiệp:……………..
Họ tên mẹ:………………………………..nghề nghiệp:………………….
Số điện thoại:…………………
Chỗ ở hiện tại: xóm……………. Xã……………………… huyện…………………
Hiện em đã học xong lớp 12 năm học 20… - 20….  Trường THPT Trần Nhân Tông.
Thầy cô chủ nhiệm:………………………..
Em xin trình bày với nhà trường và Sở GD-ĐT một việc như sau:
Em đã thi đỗ tốt nghiệp, khóa thi ngày 02 tháng 6 năm 20…  Tại hội đồng coi thi THPT……….
Xếp loại tốt nghiệp:……           Số hiệu bằng:………………………
Vào sổ cấp bằng ngày:………………………..
(Đối chiếu với bản phô tô của HS giữ lại, đối chiếu với sổ cấp bằng của giáo vụ)
Do sơ suất em đã làm mất bằng TN THPT. Vậy em viết đơn này xin nhà trường xác nhận cho em và xin Sở giáo dục và đào tạo Nam Định cấp lại bằng tốt nghiệp cho em.
Em xin chân thành cảm ơn./.
 
Xác nhận của nhà trường
         (Ký tên, đóng dấu)
             Người làm đơn
           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
                                                                                     
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nghĩa Hưng, ngày… tháng…. năm 201…
Mẫu 5
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
 
Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông
 Tên em là:…………………………… ngày sinh:………………………Giới tính:…....
Họ tên cha:…………………………….. nghề nghiệp:……………..
Họ tên mẹ:………………………………..nghề nghiệp:………………….
Số điện thoại :…………………
Chỗ ở hiện tại: xóm……………. Xã……………………… huyện…………………
Hiện em là học sinh lớp … năm học 20… - 20….  Trường THPT Trần Nhân Tông.
Thầy cô chủ nhiệm:………………………..
Em xin trình bày với nhà trường  một việc như sau:
( Đề nghị xác nhận là đang đi học để hưởng trợ cấp chính sách hoặc để đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc một việc nào đó…)
Em xin chân thành cảm ơn./.
 
Xác nhận của GVCN
(Ký và ghi họ tên)
             Người làm đơn
           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Xác nhận của nhà trường
         (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nghĩa Hưng, ngày… tháng…. năm 201…
Mẫu 6
BẢN TƯỜNG TRÌNH
 
Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm lớp …..
Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông
Tên em là:…………………………… ngày sinh:……………………Giới tính:…....
Họ tên cha:…………………………….. nghề nghiệp:……………..
Họ tên mẹ:………………………………..nghề nghiệp:………………….
Số điện thoại cha, mẹ:…………………
Chỗ ở hiện tại: xóm……………. Xã……………………… huyện…………………
Hiện em là học sinh lớp …. năm học 20… - 20….  Trường THPT Trần Nhân Tông.
Thầy cô chủ nhiệm:………………………..
Em xin trình bày với thầy cô và nhà trường  một việc như sau:
-         Vào thời gian nào ( giờ, phút, tiết thứ mấy, buổi thứ mấy, ngày tháng năm)
-         Tại địa điểm ( lớp học nào, vị trí nào…)
-         Nêu sự việc xảy ra (đánh nhau, vi phạm nội quy…), gồm những ai tham gia, ai chứng kiến ( ghi rõ họ tên, lớp)
-         Lý do, nguyên nhân xảy ra sự việc.
 
Em xin cam kết sự việc trên là đúng./.
 
Xác nhận của thầy cô chủ nhiệm
           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
             Người viết tường trình
           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nghĩa Hưng, ngày… tháng…. năm 201…
Mẫu 7
BẢN KIỂM ĐIỂM
 
Kính gửi: Thầy cô chủ nhiệm lớp……
Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông
Tên em là:…………………………… ngày sinh:………………………Giới tính:…....
Họ tên cha:…………………………….. nghề nghiệp:……………..
Họ tên mẹ:………………………………..nghề nghiệp:………………….
Số điện thoại cha, mẹ:…………………
Chỗ ở hiện tại: xóm……………. Xã……………………… huyện…………………
Hiện em là học sinh lớp …. năm học 20… - 20….  Trường THPT Trần Nhân Tông.
Thầy cô chủ nhiệm:………………………..
Em xin kiểm điểm trước thầy cô và Ban giám hiệu như sau:
-         Thời gian qua đã vi phạm những khuyết điểm gì: liệt kê số lần vi phạm từng loại.
-         Nhận thấy những hành vi đó là sai trái, hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm.
Em xin chân thành cảm ơn./.
 
Ý kiến của phụ huynh
 (Ký, ghi rõ họ tên)
             Người viết kiểm điểm
           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nghĩa Hưng, ngày… tháng…. năm 201…
Mẫu 8
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: Thầy cô GVCN lớp………
Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông
Tên em là:…………………………… ngày sinh:………………………Giới tính:…....
Họ tên cha:…………………………….. nghề nghiệp:……………..
Họ tên mẹ:………………………………..nghề nghiệp:………………….
Số điện thoại:…………………
Chỗ ở hiện tại: xóm……………. Xã……………………… huyện…………………
Hiện em là học sinh lớp ….. năm học 20… - 20….  Trường THPT Trần Nhân Tông.
Thầy cô chủ nhiệm:………………………..
(Thời gian vừa qua em đã vi phạm các nội quy, khuyết điểm gì: nêu rõ khuyết điểm và số lần vi phạm….)
Em xin cam kết không tái phạm các khuyết điểm trên. Nếu tái phạm em xin chịu các hình thức kỷ luật của nhà trường.
Em xin chân thành cảm ơn./.
 
Ý kiến của phụ huynh
                    (Ký, ghi rõ họ tên)
             Người viết cam kết
           (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: mẫu đơn

Những tin cũ hơn